Tiks rīkots unikāls seminārs par lietvedības un dokumentu pārvaldības juridiskajiem aspektiem

Tiks rīkots unikāls seminārs par lietvedības un dokumentu pārvaldības juridiskajiem aspektiem

roze_seminars2

Sekretāru un biroja vadītāju pārziņā ir ne tikai dokumentu pārvaldības darba organizēšana atbilstoši lietvedības prasībām, bet arī bieži nepieciešams ievērot juridiskās nianses, kas attiecas gan uz dokumentu lietvedību, noformēšanu, ierakstītām vēstulēm, paziņojumiem, parakstu tiesībām u.c. Diemžēl, bieži nākas saskarties ar situāciju, kad nepareizas dokumentu apstrādes rezultātā uzņēmumi finansiāli zaudē pat vairākus desmitus tūkstošus eiro. Lai izvairītos no šādām situācijām un skaidrotu būtiskākās lietvedības juridiskās nianses, biznesa apmācību centrs “Biznesa Semināri” organizē īpašu semināru visām biroja vadītājām un sekretārēm – “Lietvedības un pareizas dokumentu pārvaldības organizācijas juridiskais praktikums”, kurš norisināsies 27. februārī.

Vairums uzņēmumu ikdienas darbā ar īpaši svarīgiem dokumentiem, izmanto arī juristu pakalpojumus, taču dažkārt jurists tiek piesaistīts tikai tad, kad zaudējumi jau radušies, kā arī uzņēmumi, kas izmanto attālinātos pakalpojumus, nevar nodrošināt regulāru dokumentu pārbaudi ikdienas darbā, tāpēc būtiski, lai kārtojot uzņēmuma lietvedību un sagatavojot dokumentus, tiktu ievērotas juridisko normu prasības.

Apmācību laikā klausītāji apgūs ne tikai lietvedības organizēšanu un dokumentu glabāšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem juridiskajiem normatīvajiem aktiem, bet arī ļaus ikvienam uzņēmumam izvērtēt sava komersanta lietvedības atbilstību noteiktajām juridiskajām normām, kā arī gūs zināšanas lietvedības kārtošanai kopumā.

Semināru vadīs komerctiesību un datu aizsardzības eksperts Māris Ruķers, kurš no 2001.-2004. gadam bijis Datu valsts inspekcijas direktores padomnieks, pašlaik ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors (no 2001.gada), gan vairāku sabiedrību valdes loceklis. Vairāku monogrāfiju un publikāciju autors personas datu aizsardzības un administratīvo tiesību jomā. M. Ruķers praktizē kā personas datu aizsardzības speciālists, kā arī citos personas datu aizsardzības jautājumos, administratīvo tiesību un komerctiesību jomā.

Pateicoties līdzfinansējumam, semināra izmaksas sastāda vien EUR 79. Lai pieteiktos semināram un iegūtu plašāku informāciju, interesenti aicināti sazināties pa telefonu 20355559 vai rakstīt uz e-pastu: izglitiba@biznesaseminari.lv.