Aptauju, interviju veidošana pētījumiem

Telefoninterviju un aptauju veikšana dažādu pētījumu ietvaros, nodrošinot plašu respondentu skaitu un tūlītēja rezultāta saņemšanu.

Katram uzņēmējam var rasties nepieciešamība saprast un izzināt savu esošo vai potenciālo klientu viedokli dažādos, ar uzņēmumu saistītos jautājumos. Lai iegūtu informāciju dažādu pētījumu veikšanai, Baltijas Telemārketinga Centrs piedāvā izmantot savu speciālistu kompetenci telefoninterviju un aptauju veikšanā.

Telemārketings, nenoliedzami, ir efektīvākais veids, kā šos datus iegūt, turklāt tas nodrošina plašu respondentu skaitu un tūlītēja rezultāta saņemšanu.

Iegūtie dati ne tikai palīdz izprast patērētāju viedokli dažādos, uzņēmumam svarīgos jautājumos, bet arī ļauj izprast mērķa auditorijas vēlmes un turpmākos nodomus, kā arī ievērojami palielina uzņēmuma klientu apkalpošanas efektivitāti un uzņēmuma vispārējo attīstību.